Hệ thống phân phối

Chi nhánh miền Nam:

Địa chỉ 1: Số 21/3, Đường số 49, P. Bình Trưng Đông, Q2, TP HCM

Địa chỉ 2: Địa chỉ Miền Trung: 11 Lê Nổ, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Điện thoại : 028 2253 9070 -Fax: 028 2253 9080

Chi nhánh miền Trung

Địa chỉ: 11 Lê Nổ, Đà Nẵng

Điện thoại: 091 234 2404