Van điều khiển Festo

Van điều khiển Festo

Phiên bản:
Diameter REN Connector
Từ 1/8 inch đến 1 inch
Áp suất hoạt động
25 bar
Nhiệt độ hoạt động
Từ -10°C đến 80°C
Types of Valves
2/2 NC, 2/2 NO, 3/2 NC, 3/2 NO
Flow
Từ 0.6 m3/h đến 11 m3/h