Phụ kiện kết nối

Phụ kiện kết nối

Phiên bản:
Diameter of connecting pipe
Từ ϕ3-ϕ14
Diameter of Connected Rope
Từ M5 đến 1/2
Material
Bằng Đồng mạ Niken, nhựa Technopolymeric
Áp suất hoạt động
Từ 1 bar đến 10 bar
Nhiệt độ hoạt động
Từ -20°C đến 80°C