Ống khí nén

Ống khí nén

Phiên bản:
Áp suất hoạt động
Từ 12 bar đến 26 bar
Nhiệt độ hoạt động
Từ -40°C đến 100°C
Tube material
Nhựa Polyamide
Special standards
Đáp ứng được các tiêu chuẩn 2011/65/CE, PED 2014/68/UE, ISO 14743:2004, Silicon Free
Popular applications
Trong Robot công nghiệp, bôi trơn, công cụ khí nén...
Áp suất hoạt động
Từ 6 bar đến 10 bar
Nhiệt độ hoạt động
Từ -40°C đến 60°C
Tube material
Nhựa Polyurethane
Special standards
Đáp ứng được các tiêu chuẩn 2011/65/CE, PED 2014/68/UE, ISO 14743:2004, Silicon Free
Popular applications
Trong Robot công nghiệp, bôi trơn, công cụ khí nén...
Áp suất hoạt động
Từ 8 bar đến 20 bar
Nhiệt độ hoạt động
Từ -5°C đến 60°C
Tube material
Nhựa PVC
Special standards
Đáp ứng được các tiêu chuẩn 2011/65/CE, PED 2014/68/UE, ISO 14743:2004, Silicon Free
Popular applications
Trong khí nén, làm lạnh, hóa chất hay trong thực phẩm
Áp suất hoạt động
16 bar
Nhiệt độ hoạt động
Từ -20°C đến 110°C
Tube material
Làm bằng cao su tổng hợp NBR/PVC
Special standards
Đáp ứng được các tiêu chuẩn 2011/65/CE, PED 2014/68/UE, ISO 14743:2004, Silicon Free
Popular applications
Dẫn khí nén, nước, xăng, dầu