Đầu nối

Đầu nối

Phiên bản:
Diameter of connecting pipe
Từ ϕ4-ϕ14
Diameter of Connected Rope
Từ 1/8 inch - 1/2 inch
Material
Đồng mạ Niken, nhựa Technopolymeric
Áp suất hoạt động
Từ -0.99 bar đến 16 bar
Nhiệt độ hoạt động
Từ -20°C đến 80°C