Bộ xử lý khí Festo

Bộ xử lý khí Festo

Phiên bản:
Diameter REN Connector
Từ 1/8 inch đến 1 inch
Áp suất hoạt động
15 bar
Nhiệt độ hoạt động
Từ -10°C đến 50°C
Flow
Từ 1900 NL/min đến 6250 NL/min
Special Phiên bảns
Lọc tinh 0.01µm